TAGCS5401

 สำหรับครู

 

1. คุณชื่ออะไร

--->  นัดดาวดี แซ่ตั้ง ค่ะ

2. คุณสอนวิชาอะไร

--->  ภาษาฝรั่งเศส ค่ะ

3. ลองให้คะแนนตัวเองเรื่องการเข้าหาคนที่ไม่รู้จักทั่วไป (-10 ปฏิเสธ   0 เรื่อย ๆ  10 อยากเข้าหา)

---> 5+ ค่ะ

4. แล้วถ้าเป็นเด็กนักเรียนใหม่ล่ะ (ยังไม่รู้นิสัย เอาแค่ว่าใจเปิดรับเท่าไหร่) 

---> 5 ค่ะ เอากลางๆจะยังไม่ทำตัวสนิทสนมมาก

5. แล้วถ้าเป็นครูใหม่ล่ะ (ยังไม่รู้นิสัย เอาแค่ว่าใจเปิดรับเท่าไหร่)

---> 5 ค่ะ วางตัวเป็นกลางไว้ก่อน

6. ภาพลักษณ์+นิสัยของคุณ จากมุมมองคนนอก โดยสรุป (เอาที่เด่น ๆ)

---> ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง แต่ก็เรียบร้อยวางตัวเหมาะแก่กาลเทศะ

 

ถามเรื่องเด็กนักเรียนใหม่

7. เด็กที่เป็นแบบไหน ที่คุณรู้สึกในแง่บวก (ทั้งกายภาพและนิสัย) (คนที่คุณรู้สึก +5 ถึง +10)

---> ร่าเริงแจ่มใส เตรียมพร้อมสำหรับการเรียน มีส่วนร่วมในชั่วโมงเรียน

--แล้วคุณจะทำตัวอย่างไร

--->  แน่นอนค่ะ ดีมาก็ดีตอบ

8. เด็กที่เป็นแบบไหน ที่คุณรู้สึกในแง่ลบ (ทั้งกายภาพและนิสัย) (คนที่คุณรู้สึก -5 ถึง -10)

---> เด็กที่ก้าวร้าว เถียงข้างๆคูๆโดยไม่มีเหตุผล

--แล้วคุณจะทำตัวอย่างไร

--->  เฉย ทำตัวตามปกติ แต่ตะไม่สนิทสนมด้วย

 

9. คิดว่าหากมีการรับสมัครนักเรียนใหม่เหมือนปีก่อน คุณจะไปอยู่ที่ไหนบ้าง

--->   ห้องสมุด ห้องพักครู ศาลาริมทะเล

 

ถามเรื่องครู (ใหม่)

10. ครูที่เป็นแบบไหน ที่คุณรู้สึกว่าเข้ากันได้ (ทั้งกายภาพและนิสัย) (คนที่คุณรู้สึก +5 ถึง +10)

---> ร่าเริงแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการสอน

--แล้วคุณจะทำตัวอย่างไร

--->  เข้าไปทักทายด้วย

11. ครูที่เป็นแบบไหน ที่คุณรู้สึกไม่ชอบ (ทั้งกายภาพและนิสัย) (คนที่คุณรู้สึก -5 ถึง -10)

---> ตำหนิเด็กว่าโง่ ดูถูกเด็ก เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน

--แล้วคุณจะทำตัวอย่างไร

--->  ถอยห่างอย่างไม่ลังเล

12. คุณมักจะทำอะไรอยู่ในห้องพักครู ช่วงที่มีคนสมัครเป็นครูใหม่เข้ามาเยี่ยมห้องพักครู

--->   ช่วงเช้าจะเตรียมการสอน ดื่มกาแฟ คุยกับเพื่อนครู ตอนบ่ายจะตรวจงานเด็ก พิมพ์ข้อสอบ บางครั้งทนง่วงไม่ไหวจริงๆก็จะฟุบหน้าลงกับโต๊ะเพื่องีบหลับ 10 นาที

13. ครูที่คุณสนิทหรือมักจะอยู่ด้วยกัน

--->    ครูรันตร์ ครูปราบ (ครูปราบลาออกไปแล้ว แต่ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีกันอยู่ มีการติดต่อถึงกันบ้างเป็นระยะๆ) ครูโช ครูเอกธิดา

14. ครูที่ไม่มีทางที่จะอยู่ด้วยกันกับคุณในช่วงนี้

--->     ครูพัด (เพราะกลัวหนอนที่ครูพัดเลี้ยงไว้)

 

อื่น ๆ

15. อยากเสริมอะไรที่ไม่มีในแบบสอบถามให้เพิ่มได้ตรงนี้

--->    - นัดจะดีใจมากที่มีครูใหม่กับนักเรียนใหม่เข้ามา

  • - วิธีเข้าทรงครูนัดง่ายๆ คือ ใจดี สุภาพเรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใสแต่ไม่ดี๊ด๊า

 

Comment

Comment:

Tweet